In memoriam Rein Verkade

Rein Verkade is jarenlang een steunpilaar van de Alphense DamClub geweest. Hij was veertig jaar lid van het bestuur, en nam in een moeilijke tijd van afnemend ledenaantal het voorzitterschap op. Zijn bestuursjaren wist hij onder andere op te luisteren met de organisatie van het wereldkampioenschap voor junioren in 2002, bij het 75-jarig bestaan van de damclub. Bij zijn aftreden in 2008 ontving hij het erelidmaatschap van de Alphense DamClub.

Reins liefde voor het spelletje was ongeëvenaard. Ondanks zijn verminderde gezondheid en het overlijden van zijn dierbare vrouw sloeg Rein ook de laatste jaren geen clubavond over. Hij had er duidelijk schik in om zowel jeugd- als beginnende leden naar een hoger niveau te tillen en zorgde daarmee nog altijd voor een prettige sfeer. Rein was echter ook altijd competitief ingesteld. Zijn verhalen van het jonge viertal dat hij begeleidde naar het kampioenschap waren altijd om te smullen. En recenter was hij in het seizoen 2011/2012 een belangrijke schakel in het team dat promoveerde naar de provinciale hoofdklasse. Bij een hernieuwde promotie in 2017/2018 scoorde Rein zelfs het beslissende punt.

Hoewel Rein al lang niet meer deel uitmaakte van het bestuur, organiseerde hij nog wel jaarlijks het paas- en kerstdammen. Hieraan namen (en nemen!) ieder jaar rond de dertig leden, oud-leden, ouders en kennissen van de Alphense DamClub deel. Ook op het jaarlijkse schooldamtoernooi, met rond de 100 jonge deelnemers van Alphense basisscholen, is hij bijna altijd als tafelarbiter aanwezig geweest. Bij het in mei 2015 georganiseerde Nederlands Kampioenschap schooldammen voor groep 7 en 8 hielp Rein uiteraard ook mee, en reikte aan het eind op enthousiaste wijze de prijzen uit.

In december 2018 ontving hij een oorkonde van de provinciale dambond voor 70 jaar onafgebroken lidmaatschap. Hij vertelde meermaals dat hij hier jarenlang naar had toe geleefd. Zijn gezondheid kreeg hierna weer een klap, en dus was het voor ons een zeer welkome verrassing hem nog mee te mogen maken op zijn geliefde paasdammen. Slechts een paar dagen later blies Rein zijn laatste adem uit, ongetwijfeld gelukkig met wat het (dam)leven hem had gebracht. We zullen hem missen, maar zijn blij hem meegemaakt te hebben.

Reacties zijn gesloten.